Eğitmen Olma Esasları

Yetiştirme Programları

resimYetiştirme programlarını, gerekli kıstasları yerine getirerek TOSFED' den izin alan organizatör kulüpler, tüzel kişilikler ve üçüncü şahıslar uygulayabilir. Yetiştirme Programı uygulayarak TOSFED onaylı sertifika verecek organizatör kulüp, tüzel kişilik ve üçüncü şahısların TOSFED' den Sportif Sürücü ve/veya İleri ve Defansif Sürücü Yetiştirme Programı lisansı almaları zorunludur.

Yetiştirme Programı lisansı her yıl yenilenir. TOSFED, lisans bedelini her yılın 1 Ocak günü ilan eder. İki yıl içerisinde TOSFED' in yaptığı veya yaptırdığı denetimler sonucunda üç kere ihtar alan organizatör kulüp, tüzel kişilik ve üçüncü şahısların lisansları TOSFED tarafından her hangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal edilebilir.

Yetiştirme Programı lisansı alan organizatör kulüpler, tüzel kişiler ve üçüncü şahıslar; Türk Ticaret Kanunu ve T.C. Sosyal Sigortalar Kanunu'na uygun faaliyet göstermek zorundadırlar. Aksi halde, TOSFED her hangi bir ihtara gerek olmaksızın söz konusu lisansı iptal eder.

Eğitmen Lisansları

resimYetiştirme Programlarını, TOSFED Eğitmen Lisansına' ne sahip eğitmenler yürütür. Program Sorumlusu, kuruluşun yöneticisi, idarecisi olabilir ancak Sportif Sürücü yetiştirecekse Eğitmen A veya B belgesine sahip olmalı İleri ve Defansif sürücü yetiştirecekse Eğitmen C belgesine sahip olmalıdır. Eğitmen Lisansları her yıl yenilenir ve TOSFED belge ücretlerini her yılın 1 Ocak günü ilan eder.

Yetiştirme Programlarında eğitmen olacaklar, TOSFED' den Eğitmen Lisansları almak zorundadır. Eğitmen lisansları aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

  • Eğitmen A lisansı
  • Eğitmen B lisansı
  • Eğitmen C lisansı