2.1.2017

 

 

DUYURU 2017/01 Yayınlanma Tarihi: 02.01.2017

Tüm Kulüplerimiz, Markalarımız, Takımlarımız, Yarışmacılarımız ve Görevlilerimizin Dikkatine,

 

1. 07.12.2016 tarih ve 2016/09 sayılı TOSFED Yönetim Kurulu kararı ile test izin ücretleri 5.000 TL (beşbin) olarak güncellenmiştir. 

Test organizasyonunu tescilli organizatör kulüplerimizin yapması halinde bu ücretin 3500 TL’si kulüp hesabına, 1500 TL si ise Federasyonumuz hesabına yatırılacaktır. Test organizasyonu yapan kulüplerimiz test ile ilgili ambulans, gözetmen harcırah, gözetmen transfer, görevli kumanya gibi tüm harcamaları  karşılamak zorundadır. 

Tüm test izinleri için başvuruların federasyonumuz sportif@tosfed.org.tr e-mail adresine  yazılı olarak yapılması gerekmekte olup, gerekli izinlerin alınması için başvurular, İl temsilcilerimize federasyonumuz tarafından iletilecektir.

 

2. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan tecrübeler ışığında 2017 ve sonraki dönemde TÜVTÜRK araç

muayeneleri onayı için aşağıdaki kriterler baz alınacaktır;

a. TÜVTÜRK Muayenesi için aşağıdaki evraklarla başvuru yapılması gerekmektedir;

i. Her ayın son haftası elimize ulaşan başvurular TÜVTÜRK’e toplu olarak bir keredegönderilecektir. Gönderim tarihinden sonra gelen başvurular, bir sonraki ayın son haftası gönderilmek üzere kabul edilecektir.

ii. Muayeneye girecek aracın ruhsat fotokopisi,

iii. Aracın her yerden görünür resimleri, 

iv. Araç sahibi kişinin sporcu lisans fotokopisi 

v. Aracın katıldığı yarışların listesi

vi. İlk defa yarışacak olan araçlar için; Sportif Kurul tarafından değerlendirilmek üzere ilgili sezonda katılacağı yarışlar ve branşı belirten taahhütname

vii. Araç trafik sigorta poliçe fotokopisi,

b. Yarışlarda kullanılan antrenman araçlarının TÜVTÜRK muayene başvuruları kabul edilmeyecektir.

c. Muayeneye girecek olan araç, başka birine ait ise ve başka bir sporcu tarafından kullanılıyor ise, araç sahibi muvaffakatname vermek zorundadır.

d. Madde 2a-vi de belirtilen taahhütnameyi verdiği ancak taahhüt ettiği yarışlara katılmadığı tespit edilen yarışmacıların lisansları iptal edilecek ve aracın muayenesinin iptali için TÜVTÜRK’e müracaat edilecektir. 

 

Önemle bilgilerinizi rica ederiz.  

TOSFED

 Duyuru 2017/01